Web site ачааллаж байна...

Буцах

Үнэлгээний онлайн үйлчилгээ нэвтэрлээ.

 

Интернет сүлжээтэй хаанаас ч манай системд нэвтрэн онлайн Үнэлгээ хийлгэх меню дээр дарж, мэдээллүүдээ оруулаад БҮРТГЭХ товч дээр дарж хохирлын үнэлгээг түргэн шуурхай хийлгэх боломжтой боллоо.